คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง SDM | Strength Design Method

โดย drmgkl

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง SDM | Strength Design Method

 

นำมาเผยแพร่ เพื่อการศึกษา และเพื่อวิศวกร นิสิต นักศึกษาคนไทย 

 

โดย ผศ.ดร.มงคล จิรวัชรเดช   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

on  TumCivil.com | www.tumcivil.com

 

 

 


 

หนังสือ "การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง SDM" แต่งโดย ดร.มงคล จิรวัชรเดช  สำหรับรูปเล่มแบบปกแข็ง อย่างดี เพื่อการศึกษา ทางเราเตรียมไว้เพื่อบริจาคสถานศึกษา 

การให้มีกติกาดังนี้

1. ต้องเขียนหนังสือมาขอเป็นลายลักษณ์อักษร ที่  tumcivil@gmail.com
2. ต้องถ่ายรูปหนังสือให้ด้วยเวลาหนังสือไปอยู่ที่ห้องสมุดที่สถานศึกษานั้น

หมายเหตุ - ถ้าโหลดไม่ได้หรือส่งสัยอย่างไร โทรมาที่ 089-4990739 คุณตั้ม @TumCivil.com

C0 Cover & TOC.pdf (โหลดไปแล้ว 20,510 ครั้ง)
คำอธิบาย : บทนำ สารบัญ
C1 Reinforced Concrete.pdf (โหลดไปแล้ว 39,802 ครั้ง)
คำอธิบาย : 1. คอนกรีตเสริมเหล็ก
C2 Design Method.pdf (โหลดไปแล้ว 38,299 ครั้ง)
คำอธิบาย : 2. ข้อกำหนด น้ำหนักบรรทุก และวิธีการออกแบบ
C3 Bending.pdf (โหลดไปแล้ว 34,343 ครั้ง)
คำอธิบาย : 3. การดัดในคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
C4 TBeam.pdf (โหลดไปแล้ว 23,364 ครั้ง)
คำอธิบาย : 4. คานรูปตัว T
C5 Shear.pdf (โหลดไปแล้ว 27,395 ครั้ง)
คำอธิบาย : 5. แรงเฉือนและแรงดึงทแยง
C6 Slab.pdf (โหลดไปแล้ว 62,709 ครั้ง)
คำอธิบาย : 6. พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
C7 Stair.pdf (โหลดไปแล้ว 48,893 ครั้ง)
คำอธิบาย : 7. บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก
C8 Bond.pdf (โหลดไปแล้ว 34,688 ครั้ง)
คำอธิบาย : 8. แรงยึดเหนี่ยว
C9 Torsion.pdf (โหลดไปแล้ว 24,329 ครั้ง)
คำอธิบาย : 9. การบิด
C10 Service.pdf (โหลดไปแล้ว 24,577 ครั้ง)
คำอธิบาย : 10. สภาวะการใช้งำน
C11 Column.pdf (โหลดไปแล้ว 36,529 ครั้ง)
คำอธิบาย : 11. เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
C12 Axial_Bending.pdf (โหลดไปแล้ว 23,239 ครั้ง)
คำอธิบาย : 12. เสารับแรงอัดและการดัด
C13 Footing.pdf (โหลดไปแล้ว 44,389 ครั้ง)
คำอธิบาย : 13. ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก
C14 PileCap.pdf (โหลดไปแล้ว 38,000 ครั้ง)
คำอธิบาย : 14. ฐานรากเสาเข็ม
C15 Rcapdx_a.pdf (โหลดไปแล้ว 53,710 ครั้ง)
คำอธิบาย : 15. ภาคผนวก ก : ตารางช่วยออกแบบ
C16 Rcapdx_b.pdf (โหลดไปแล้ว 24,926 ครั้ง)
คำอธิบาย : 16. ภาคผนวก ข : แผนภูมิและสูตรสำหรับคานแบบต่างๆ
C17 Raapdx_c.pdf (โหลดไปแล้ว 19,834 ครั้ง)
คำอธิบาย : 17. ภาคผนวก ค : ตัวอย่างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
↑ Back to top

ผู้โหวตบทความนี้

คำไช ดวงมีไช,Tar Punyanouvong,Nake Narak,บร๊ะเจ้า โจ๊ก,Kob Hukpasit,IPrach Tussanaxx,Rapee Lakhornkaew,Vanhdalay Phommacanh,Thanawit Jitsawat,ต้น หญ้า,Ken Ly,Buay Buay,Giga Gig,Youthakarn Panklump,Chanpheng Phommavone,Jonathan Kley,Ongard Suparadpinyo,Sringkharn Yamkaew,Chaiyapruek Klomplong

«« กดโหวตตรงนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น