การออกแบบโกดังโครงสร้าง PEB ด้วย SAP2000

การอบรมการออกแบบโกดังสินค้า ด้วย SAP 2000 ของ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันที่ 21 มิ.ย 62 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าอบรมจำนวนมาก ได้แลกเปลี่ยนสอบถามแนวคิดการออกแบบของวิศวกรโครงสร้างในยุค Thailand 4.0 โดยมีวิทยากร บรรยาย ดร.อภัย ชาภิรมย์ เกี่ยวกับโครงสร้างเหล็ก แบบ PEB ด้วยโปรแกรม SAP2000 ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน และเทคนิคการก่อสร้างของระบบดังกล่าวที่วิศวกรควรรับทราบ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มงคล จิรวัชรเดช ในการบรรยายพื้นฐาน SAP2000 ในครั้งนี้

*เอกสารบรรยายเผยแพร่ให้กับผู้สนใจสามารถ Download ไปศึกษาเบื้องต้น

 

ดร.อภัย ชาภิรมย์
วิศวกรออกแบบโครงสร้าง
เลขานุการศูนย์วิจัย SIE-CON
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

↑ Back to top

ผู้โหวตบทความนี้«« กดโหวตตรงนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น