การใช้งานโปรแกรม NEO RC DESIGN V5

โดย sermpun.udru

 

คู่มือการใช้งานโปรแกรม NEO RC DESIGN V5

 

 

 

 

                       สิ่งสำคัญที่สุดในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์คือ การศึกษาคู่มือการใช้งานโปรแกรมนั่นๆให้เข้าใจ ทั้งนี้เพราะผู้ใช้จะได้ทราบว่า โปรแกรมนั้นๆผู้พัฒนามีกรอบในการเขียนแค่ไหน การใช้งานมีกรอบหรือข้อจำกัดอย่างไร หลักการและวิธีการใช้งานที่ถูกต้องตามจุดมุ่งหมายของผู้พัฒนาเป็นอย่างไร
 
                       โปรแกรมตระกูล NEO ที่ผู้เขียนได้พัฒนาต่อยอดขึ้นจาก Microsoft Excel มีด้วยกันหลายชุด ในคู่มือเล่มนี้เป็นวิธีการใช้งานในส่วนของ NEO RC DESIGN v.5 ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์ ใช้สำหรับออกแบบโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธี WSD. ทั้งหลัง (พื้น บันได คาน เสา และฐานราก) โครงสร้างพิเศษอื่นๆและออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตอัดแรงบางส่วน ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษา (จึงสามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ด้วย) หรือสำเร็จการศึกษา (ทำงาน) แล้วทางด้านโยธาและก่อสร้าง ทั้งในระดับ ปวส. คอ.บ. และ วศ.บ.คู่มือการใช้งานนี้ ผู้เขียนได้แบ่งเนื้อหาทั้งหมดออกเป็น 7 บท โดยจัดวางเนื้อหาแต่ละบทไว้เรียงตามลำดับของการส่งถ่ายแรงของโครงสร้าง ประกอบด้วย บทที่1 แนะนำโปรแกรม บทที่2 ข้อกำหนดการออกแบบ บทที่3 การออกแบบแผ่นพื้น บทที่4 การออกแบบบันได บทที่5 การออกแบบคาน บทที่6 การออกแบบเสา บทที่7 การออกแบบฐานราก ส่วนการออกแบบส่วนเสริมพิเศษอื่นแสดงไว้ในวีดิโอสาธิตโอการใช้งาน ส่วนภาคผนวกจะเป็นการแสดง Source Code ที่ใช้พัฒนาโปรแกรม NEO RC DESIGN v.5 (ซึ่งใช้ยื่นเพื่อขอจดสิทธิ์บัตรต่อกรทรัพย์สินทางปัญญา) และภาพถ่ายผู้เข้ารับการอบรมโปรแกรม NEO RC DESIGN v.5 ดังนั้นแนะนำว่าควรศึกษาทำความเข้าใจในคู่มือและออกแบบโครงสร้างตามลำดับเนื้อหาที่วางไว้
 
                       อนึ่ง การใช้โปรแกรมช่วยงานใดๆในทางวิศวกรรมโยธา รวมถึง NEO RC DESIGN v.5 ด้วย ผู้ใช้งานจะต้องมีองค์ความรู้ในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างเป็นพื้นฐานมาก่อนแล้ว ส่วนการใช้โปรแกรมช่วยงานเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยทำให้งานที่รับผิดชอบสำเร็จเร็วขึ้นเท่านั้น ดังนั้น ผู้ใช้งานโปรแกรมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมด อันเนื่องมาจากการใช้โปรแกรมช่วยงาน และการตัดสินใจในการประมวลจากการใช้โปแกรมนั้นๆ เองทั้งหมด
 
 
การใช้งานโปรแกรม NEO RC DESIGN V5.pdf (โหลดไปแล้ว 11,781 ครั้ง)
คำอธิบาย : คู่มือการใช้งานโปรแกรม NEO RC DESIGN V5
↑ Back to top

ผู้โหวตบทความนี้

Teerawat Pranom,Donrawat WD

«« กดโหวตตรงนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น