3D Animation From Suervey,Cad land,SU

โดย acabmoo

 

นำข้อมูลสำรวจในสนามโดยการใช้กล้องประมวลผลรวมประมวลผลผ่านโปรแกรมต่างๆ

เพื่อให้ได้ค่าระดับและค่าพิกัดอย่างถูกต้องจนได้ไฟล์ csv. หรือ text ที่เป็น xyz แล้ว เพื่อนำไฟล์

ไปเขียนแบบด้วยโปรแกรม Autocad land หรือ Civil3d สร้างพื้นผิวและสร้างเส้นชั้นความสูง

นำเส้นชั้นความสูงมาปรับแต่งในโปรแกรม Auto cad ทั่วไปเพื่อให้ข้อมูลเนียบมากยิ่งขึ้นและตัด

แต่งส่วนที่เราไม่ต้องการนำมาสร้างพื้นผิว 3D ออกไป ในลำดับต่อมาก็นำเส้นชั้นความสูงที่ผ่านการ

ตัดต่อแล้วนำเข้าสู่โปรแกรม SU ใช้คำสั่งต่างๆสร้างโมเดลและพื้นผิว 3D ขึ้นมาพอได้โมเดล 3D

ที่สมบูรณ์แบบแล้วก็สามารถ export ไฟล์ในรูปแบบต่างๆเพื่อไป render ในโปรแกรมที่ท่านๆถนัด

 

 

บทความนี้เขียนด้วยความเร่งรีบและไม่ได้เป็นทางการรแต่อย่างใดแต่ผู้เขียนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า

จะช่วยเป็นแนวทางต่อนักศึกษา นายช่าง สถาปนิก ตลอดจนผู้สนใจทุกท่านได้เห็นภาพการนำเอา

ข้อมูลจริงจากการสำรวจในสนามมาจำลองเป็นภูมิประเทศจริง

ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยครับ............

↑ Back to top

ผู้โหวตบทความนี้

Warisara Poochaum,Berm Cherdchai,Phanu Nok,Supap Nhunoi,Hephaestus Zeus

«« กดโหวตตรงนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น