แจก โปรแกรม ACECOMS GEAR2003 v2.1 - Portable

โปรแกรม ACECOMS GEAR2003 v2.1

 

ตัวนี้เป็นรุ่น Portable หาได้ไม่ยาก แต่เราเอามานำเสนอ โดยนำึุคุณสมบัติว่าโปรแกรมสามารถใช้ทำอะไรได้บ้าง ดังข้อต่อไปนี้ :

 
 
 
 
1: Unit Converter
To demonstrate and practice on the conversion of units
using the Unit Converter module General Tools
 
2: Engineering Constants
To demonstrate and practice on the finding out of
engineering constants using the Engineering Constants
module
 
3: Dead Load Reference
To demonstrate and practice on the finding out of dead
loads using the Dead Load Reference module
 
4: Factored Loads
To demonstrate and practice on the calculation of
factored loads according to ACI code using the
Factored Loads module
 
5: Load Combination Calculator
To demonstrate and practice on the calculation of
detailed load combinations using the Load Combination
Calculator module
 
6: Triangle Solver
To demonstrate and practice on the calculation of
geometric properties of a triangle using the Triangle
Solver module
 
7: Circle Solver
To demonstrate and practice on the calculation of
geometric properties of a sector of a circle using Circle
Solver module
 
8: Polygon Solver
To demonstrate and practice on the calculation of
geometric properties of a solid pentagon using Polygon
Solver module
 
9: Property Calculator
To demonstrate and practice on the calculation of
geometric properties of I Girder using Property
Calculator module
 
10: Rebar Calculator
To demonstrate and practice on the calculation of rebar
areas, numbers of bars or bar spacing using the Rebar
Calculator module
 
11: Column K-Factor Calculator
To demonstrate and practice on the calculation of
effective length factor for columns in a 2D Frame using
the K-Factor Calculator module
 
12: Column Moment Magnifier
To demonstrate and practice on the Calculation of
magnified moments as per ACI code using the Column
Moment Magnifier module
 
13: Beam Designer
To demonstrate and practice on the design of a beam
(one section) using the Beam Designer module
 
14: Column Designer
To demonstrate and practice on the design of a short
column subjected to biaxial moment in addition to axial
load using the Column Designer module
 
15: Two-way Slabs
To demonstrate and practice on the design of Two-way
slabs using the Two-way Slab Designer module
 
16: Analysis and Design ofFlat Slabs
To demonstrate and practice on the design of a Flat
Plate using the Flat Slab Designer module
 
17: Steel Strut Designer
To demonstrate and practice on the design of a steel
strut using the Steel Strut Designer module
 
18: Steel Beam Designer
To demonstrate and practice on the design of a steel
Beam using the Steel Beam Designer module
 
19: Steel Column Designer
To demonstrate and practice on the design of a steel
Column using the Steel Column Designer module
 
20: Isolated Footing Designer
To demonstrate and practice on the design of an
isolated footing using the Isolated Footing Designer
Module
 
21: Pile Cap Designer
To demonstrate and practice on the design of a pile cap
using the Pile Cap Designer module
 
22: Driven Pile Designer
To demonstrate and practice on the analysis of a pile’s
capacity using the Driven Pile Designer module

 

 

ACECOMS GEAR2003 v2.1 - Portable.rar (โหลดไปแล้ว 3,047 ครั้ง)
คำอธิบาย : โปรแกรม ACECOMS GEAR2003 v2.1 - Portable
↑ Back to top

ผู้โหวตบทความนี้

Mint Patee CE,อุส่า เพ็ชรดีคาย,Jakraphan Chomsrisawat,ภูมิ เอ็นจิเนียริ่ง ดีซายน์,Vanasuwan Panyarat,Yayee Yaovadee,Thananrat Sutthakan,Monchai Boonsri,นายโรจน์ หุ่ยปาน,Chutipong Kachai,Tiranun Mongkontipvatee

«« กดโหวตตรงนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น