บทความของ songkran.menthong

ตัวอย่างการทดสอบหากำลังอัดของคอนกรีต แบบไม่ทำลาย + เอกสารตัวอย่างจริง

  VDO - Flash ตัวอย่างการทดสอบหากำลังอัดของคอนกรีต แบบไม่ทำลาย + เอกสารตัวอย่างจริง  * ใช้เพื่อการอบรมและเพื่อการศึกษาภาคปฏิบัติ (บรรยายและปฎิบัติโดย อ.สงกรานต์ เม่นทอง)  ...