ระบุช่วงเวลา :
ถึง
หน่วยงาน :
ทุกหน่วยงาน     ซ่อน / แสดง
ค้นหาจากหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่     ซ่อน / แสดง
ผลการค้นหา : — 4 บทความ
»»» วิศวกรรมแหล่งน้ำ / ชลศาสตร์ / ชลประทาน

การจัดเรียง => วันที่โพสต์ | อัพเดท | จำนวนโหวต | จำนวนการเข้าชม | จำนวนความคิดเห็นน้ำขึ้นน้ำลง (Tide)

โดย bungy22
น้ำขึ้นน้ำลง (Tide)   การเกิดน้ำขึ้นน้ำลงจะเกิดขึ้นทุกวันตามอิทธิพล ของแรงดึงดูดระหว่างโลกกับดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ และดาวเคราะห์อื่น แต่ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ใดๆ จึงมีกำลังมากที่สุด โดยปรกติแล้วชาวประมงจะสังเกตเวลาของน้ำขึ้น –น้ำลงด้วยการดูดวงจันทร์ เมื่อโลกหมุนไปส่วนของแผ่นดินจะกั้นขวางการเดินทางของ...

Sea กับ Swell ต่างกันยังไง ?

โดย bungy22
Sea กับ Swell ต่างกันยังไง ?     บ่อยครั้ง เรามักจะพบสองคำนี้ในรายงานเกี่ยวกับคลื่น บางครั้งให้ข้อมูลคลื่นมาทั้งสองค่าเลยจนไม่รู้จะใช้ค่าไหนดี วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันว่า Sea กับ Swell มันต่างกันยังไงโดยทั่วไป เราสามารถแบ่งคลื่นออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ Sea และ Swell   Sea   จะหมายถึงคลื่นที่เ...

คลื่นยักษ์ (Rouge, Freak, Death or Monster Wave)

โดย bungy22
Definition นิยาม ของ คลื่นยักษ์ ที่เรียกันกว่า Rouge Wave หรือ Freak Wave คือ Wave Height ต้อง มากกว่า Significant Wave Height อย่างน้อย 2 เท่า   มีชื่อเรียกหลายชื่อมากมีทั้ง Rouge, Freak, Monster, Death Wave บรา บรา บรา ชื่อในหนังก็มีอย่าง perfect storm ไรประมาณนั้น เป็นคลื่นยักษ์ที่นานๆ จะเกิดสักครั้ง ส่วนใหญ่มีแค่คำ...

การขุดคลองระบายน้ำแบบมีดาดคอนกรีตและใช้แผ่นคอนกรีตสำเร็จ (Construction for Concrete Lining Canal)

โดย hephaestus.zeus
การขุดคลองระบายน้ำแบบมีดาดคอนกรีตและใช้แผ่นคอนกรีตสำเร็จ (Construction for Concrete Lining Canal)                   ในการทำงานด้านชลประทานหรืองานระบายน้ำเราจะมีงานที่เกี่ยวข้องหลักก็คือท่อระบายน้ำหรือรางระบายน้ำเพื่อเป็นทางระบายน้ำออกตามความต้องการของผู้ออกแบ...